Dla pasażerów Linie Ulice Miejscowości  


Na tej stronie
znajdziesz
informacje o
zmianach w rozkładzie
jazdy autobusów


Informujemy, że w związku z zakończeniem robót na zadaniu pn.:
„Przebudowa wiaduktów w ciągu ul. Czechowickiej nad torami PKP
i nad drogą dojazdową do ul. Juliusza Słowackiego w Bielsku-Białej”
od dnia 16 października 2018 roku (wtorek)
autobusy linii nr 57 wracają na swoją właściwą trasę
tj. kursami do przystanku Filarowa Med Work w obu kierunkach
będą przejeżdżać ul. Czechowicką.

---------------------------------------------------------------------

Informujemy, że z uwagi na prowadzone prace drogowe na ul. Warszawskiej
od godz. 7.00 w dniu 15 października 2018 roku (poniedziałek)
do godz. 20.00 w dniu 17 października 2018 roku (środa)
zamknięty dla ruchu zostanie wjazd i wyjazd z hipermarketu TESCO.

Autobusy linii nr 50 oraz nr 32 w kierunku ul. Mazańcowickiej
będą kursować ul. Warszawską.
Przystanek Warszawska TESCO zostanie tymczasowo przeniesiony
na ul. Warszawską przed wjazd do TESCO (obowiązuje słupek przystankowy).

W kierunku centrum miasta autobusy linii nr 50 oraz nr 32 będą kursować
ul. Węglową z pominięciem przystanku Warszawska Metalplast.
Obowiązuje dodatkowy przystanek Warszawska FIAT.

---------------------------------------------------------------------

Informujemy, że z uwagi na prowadzone prace drogowe na ul. Międzyrzeckiej

od godz. 14.00 w dniu 11 października 2018 do odwołania

autobusy linii nr 10, 20 oraz 52 w kierunku ul. Strażackiej,
Giełdy Towarowej, Parku Przemysłowego oraz Międzyrzecza
będą kursować od ul. Cieszyńskiej
ul. Regera z pominięciem ul. Międzyrzeckiej.

Przystanek Wapienica Centrum kier. Cieszyn został przeniesiony
na ul. Regera za skrzyżowanie z ul. Twórczą.

Przystanek Międzyrzecka Przejazd będzie nieczynny.

Kursy linii nr 36 do przystanku Dworcowa Poczta
realizowane będą ulicami Regera, Sobieskiego i Międzyrzecką
natomiast kursy dojazdowe linii nr 24
ulicami Regera i Sobieskiego do ul. Strażackiej.

---------------------------------------------------------------------

Informujemy, że od dnia 5 października 2018 roku (piątek) do odwołania
autobusy linii nr 3 oraz 12 w kierunku Komorowic i Hałcnowa
będą kursować ul. Stojałowskiego, Lwowską, Piłsudskiego, Wyzwolenia.
Pominięty zostanie przystanek Wyzwolenia Szkolna.
Obowiązuje dodatkowy przystanek Lwowska Krakowska.

---------------------------------------------------------------------

Informujemy, że z uwagi na prowadzone prace drogowe i zmianę organizacji ruchu na ul. Krakowskiej i ul. Polnej
od dnia 27 września 2018 roku (czwartek)
do odwołania
autobusy linii nr 6, 26, 27 i N2 będą kursować objazdem:

- linia nr 6 w kierunku przystanku Lipnik Granica:
ul. Lipnicką oraz ul. Polną.
Pominięte zostaną przystanki: Krakowska Solskiego, Krakowska Krzyżowa, Krakowska Lipnik Górny,
Krakowska Kopiec oraz Wapienna Osiedle i Wapienna Norwida w soboty, niedziele i święta.
Obowiązują wszystkie przystanki na trasie objazdu.

W kierunku centrum ruch autobusów odbywać się będzie bez zmian.

Z uwagi na powyższe od dnia 27 września br. obowiązywać będzie nowy rozkład jazdy linii nr 6.

- linia nr 26 w kierunku przystanku Wapienna Osiedle:
ul. Wapienną (z pominięciem ul. Norwida).
Przystanek Norwida Kościół przeniesiony zostanie na ul. Wapienną za skrzyżowanie z ul. Norwida
(obowiązuje słupek przystankowy).

W kierunku centrum ruch autobusów odbywać się będzie bez zmian.

- linia nr 27 - UWAGA ! - zmiana trasy przejazdu na odcinku ul. Lwowska - Lipnik - ul. Lwowska.

Na ww. odcinku autobusy będą kursować po trasie na której będą obowiązywać następujące przystanki:
Lipnicka Żywiecka, Lipnicka Akademii Umiejętności, Lipnicka Złote Łany, Lipnicka Mostek, Lipnik Dolny,
Ks. Brzóski Kościół, Polna Cmentarz, Polna Odrzańska, Polna Św. Franciszka, Polna Wróblowicka,
Krakowska Kopiec, Krakowska Lipnik Górny, Lipnik Dolny, Lipnicka Mostek, Lipnicka Złote Łany, Lipnicka Akademii Umiejętności.

Z uwagi na powyższe od dnia 27 września br. obowiązywać będzie nowy rozkład jazdy linii nr 27.

- linia nr N2 kursem z Komorowic o godz. 3.00 w dni robocze
i soboty oraz o godz. 4.05 w niedziele i święta ul. Lipnicką
(z pominięciem ul. Krakowskiej).
Pominięty zostanie przystanek: Krakowska Solskiego.

Przystanek Lipnik Dolny w kierunku ul. Ks. Brzóski
dla linii nr 6, 27, 35 oraz 35L
przeniesiony zostanie z pętli autobusowej Lipnik Dolny
na ul. Lipnicką przed skrzyżowanie z ul. Skowronków (obowiązuje słupek przystankowy).

---------------------------------------------------------------------

Informujemy, że z uwagi na prowadzone prace drogowe i zmiane organizacji ruchu na ul. Szerokiej
od dnia 25 września 2018 roku (wtorek)
do odwołania
autobusy linii nr 12, 21, 24 oraz 24 BIS kursować będą do przystanku Mikuszowice Ślaskie
z pominięciem ul. Szerokiej.

---------------------------------------------------------------------

Informujemy, że przystanek Żywiecka Hotel został do odwołania przesunięty o około 150 m w kierunku centrum.
Obowiązuje słupek przystankowy.

-------------------------------------------------------------------

Informujemy, że w związku ze zmianą organizacji ruchu na ul. Żywieckiej
od godz. 8:00 w dniu 22 sierpnia 2018 roku (środa)
przystanek Żywiecka Stojałowskiego przesunięty zostanie o około 50 m w kierunku ul. Stojałowskiego.
Jednocześnie przystanek Żywiecka os. Grunwaldzkie kier. Żywiec przeniesiony zostanie
do wygrodzonej zatoki przystankowej, około 90 m w kierunku Żywca.
Powyższe zmiany obowiązywać będą do końca października 2018 roku.

--------------------------------------------------------------------

Informujemy, że w związku z pracami drogowymi prowadzonymi w ciągu ulicy Cieszyńskiej
mogą wystąpić utrudnienia w kursowaniu autobusów linii nr 7.

---------------------------------------------------------------

Informujemy, że w związku prowadzonymi pracami drogowymi
od dnia 31 lipca 2018 roku do odwołania
przystanek Międzyrzecka Osiedle kierunek centrum
przeniesiony zostanie o 400 m
w kierunku dworca PKP.

-----------------------------------------------------------------

Informujemy, że w związku z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu
w ramach przebudowy ulicy Międzyrzeckiej w Bielsku-Białej,

od godz. 10:00
w dniu 22 stycznia 2018 roku (poniedziałek)
do odwołania

autobusy linii nr 10, 20 oraz 52 w kierunku
ul. Strażackiej, Giełdy Towarowej, Parku Przemysłowego oraz Międzyrzecza
kursują objazdem ulicami Dworcową, Regera i Sobieskiego.
Ruch autobusów w kierunku centrum odbywa się bez zmian.

Przystanek Międzyrzecka Osiedle w kierunku Międzyrzecza
przeniesiony został na ul. Regera za skrzyżowaniem z ul. Ludową.
Jednocześnie przywrócona została właściwa lokalizacja przystanku Międzyrzecka Strażacka
w kierunku Międzyrzecza tj. za rondem ul. Strażackiej i Sobieskiego.
PZI TARAN (C) 2001
Rozkład Jazdy jest częścią systemu MUNICOM