K O M U N I K A T

 

Uprzejmie informujemy, że dotychczasowy rozkład jazdy autobusów Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej został zintegrowany z Inteligentnym Systemem Zarządzania Transportem Publicznym i obecnie znajduje się na stronie internetowej o adresie:

 

https://rozklady.bielsko.pl/

 

 

Uwagi do nowego rozkładu jazdy można przesyłać pocztą elektroniczną na adres:

 serwis.px@sprint.pl